AFLYST - Vi siger at vi arbejder personcentreret

28. maj 2020

kl. 16:30 - 19:00

 

….men hvad vil det egentlig sige? 

 

Vi tror vi ved det, og vi tror vi gør det – arbejder personcentreret. På denne aften kan du med sygeplejerske og professor Vibeke Zoffmanns oplæg teste og reflektere over, om I på din arbejdsplads arbejder personcentreret og bidrager til empowerment af borgeren/patienten og dennes pårørende.

 

Vibeke Zoffmann har forsket i personcentreret pleje og empowerment i forhold til borgere med kroniske sygdomme og vil i oplægget uddybe begge begreber. Hun har udviklet metoden Guided Egenbeslutning (GEB), som er en evidensbaseret metode, der støtter borgeren i, at integrere sygdom og behandling i sit liv. For empowerment kalder på nye metoder. De kendte så som sygeplejeprocessen og medicinsk diagnostiske metoder understøtter nemlig ikke empowerment.

 

Et citat fra Vibeke Zoffmanns oplæg:

”Our major challenge was not in persuading them (health care personnel) to practice person centered care, but rather in convincing them that they were NOT already practicing person-centered care – at least not consistently or systematically”. Ekman, I, Gothenburg, Sweden 2011.

 

Der vil være sandwich, kaffe, te og småkage fra kl. 16.00

Kreds Hovedstaden - Frederiksborggade 15, 4. - 1360 - København K - 70211662 - hovedstaden@dsr.dk