Bring fagligheden i spil som tillidsvalgt Efterår 2020

Formål

  • Kursets formål er, at du kan være katalysator ved at sætte sygeplejefaget på dagsordenen og dermed varetage professionsfaglige interesser og bidrage til et godt arbejdsmiljø.
     

Målgruppe og forudsætninger

Kurset henvender sig til dig som TR, FTR, AMiR, der har gennemgået TR- grunduddannelsen.
Du har et ønske om at bidrage til at udvikle den sygeplejefaglige kvalitet på din arbejdsplads.  
 

Hvilke kompetencer kan du opnå

  • Du styrker din viden om sygeplejeprofessionens rolle i fremtidens sundhedsvæsen.
  • Du kan reflektere over egen sygeplejerskerolle og arbejdspladsens sygeplejepraksis.
  • Du kan identificere og involvere relevante samarbejdspartnere, og opnå indflydelse gennem et samarbejde med disse.
  • Du bliver bevidst om, hvor og hvordan du kan sætte sygeplejen på dagsorden.
  • Du kan anvende din viden om det sygeplejefaglige ansvar med henblik på at argumentere for, at sygeplejersker kan arbejde inden for deres ansvarsområde.
     

Opbygning og arbejdsmetode

Kurset har en varighed på tre dage og afvikles som internat.

Kurset veksler mellem faglige oplæg, gruppearbejde og plenumdrøftelser. Du får mulighed for at arbejde med praksisnære cases.

Vi forventer at du deltager aktivt og reflekterer over, hvordan du kan realisere din nye viden i din rolle om tillidsvalgt i forhold til at søge indflydelse på den sygeplejefaglige kvalitet og arbejdsmiljøet på din arbejdsplads.
 

Har du spørgsmål

Har du spørgsmål til det faglige indhold på kurset, er du velkommen til at kontakte pædagogisk konsulent Franziska Juul-Andersen på fja@dsr.dk.  

Ved praktiske spørgsmål er du velkommen til at kontakte Lone Nielsen fra kursus- og konferenceteamet på kursusadm@dsr.dk.

  

Tildeling af kursuspladser på overbygningskurser

På overbygningskurser vil vi efter sidste tilmeldingsfrist se hvor mange tilmeldinger til kurset, vi har modtaget. Har vi modtaget flere tilmeldinger, end der er plads til på kurset, prioriterer Kredsen tilmeldingerne.

 

Cirka en måned efter sidste tilmeldingsfrist, vil du få besked på, om du er optaget på kurset. Senest på dette tidspunkt skal du søge om tjenestefri til kursusdagene hos din arbejdsgiver.

 

Ved tilmelding vil du modtage en mail, hvor du kan se, at vi har modtaget din tilmelding til kurset, men vær opmærksom på, at du ikke er optaget på kurset før du modtager en bekræftelse på, at du har fået en plads på kurset.

 

 

Tid og sted

 

D. 8. - 10. september 2020 på Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart

 

 

 

DSR-C - Sankt Annæ plads 30 - 1250 - København K - 46954395 - kursusadm@dsr.dk