Forstå og håndter din konflikt Efterår 2020

Formål

  • At du får viden om, hvad der får konflikter til at opstå og redskaber til samt træning i at håndtere arbejdsmæssige konflikter med udgangspunkt i din rolle som tillidsvalgt.

Målgruppe og deltagerforudsætninger

Kurset henvender sig til dig som TR, FTR og AMiR, der har gennemgået en grunduddannelse i DSR regi. 

Hvilke kompetencer kan du opnå

  • Du kan skille, hvad der har med sagen at gøre og hvad der har med relationen at gøre i en konflikt og er opmærksom på konfliktens handlemuligheder
  • Du kan analysere og handle i en konflikt i forhold til brug af konflikttrapperne og dimensioner
  • Du kan skelne, hvornår dine egne tolkninger og bedømmelser forstyrrer din evne til at lytte og du kan udholde en vanskelig part og lytte bag det negative
  • Du kan mærke dine følelser og behov i en konflikt og lytte til følelser og behov hos én, du er i konflikt med uden at gå i forsvar
  • Du kan føre en afklarende samtale med henblik på at støtte den anden part til selv at tage ansvar for sin konflikt og finde en mulig handling
  • Du er bevidst om betydningen af at have en konflikthåndterende kultur på arbejdspladsen og i MED udvalget

Opbygning og arbejdsform

Kurset er opbygget af to moduler af to dage. Kurset veksler mellem oplæg og øvelser med udgangspunkt i din rolle som tillidsvalgt.

Undervisere

Kurset afholdes af sygeplejerske og ekstern konsulent, Vibeke Thorsen og pædagogisk konsulent, Lene Schade Jensen, DSR-c.

 

 

Tid og sted

Modul 1 den 21. - 22. september 2020

Modul 2 den 20. - 21. oktober 2020

Hornstrup Kursuscenter, Vejle 

 

 

Tilmeldingsfrist

Udfyld tilmeldingsblanketten og send den senest den 19. maj 2020.

 

Har du spørgsmål

Har du spørgsmål til det faglige indhold på kurset, er du velkommen til at kontakte pædagogisk konsulent Lene Schade Jensen, lsj@dsr.dk

Har du praktiske spørgsmål er du velkommen til at kontakte Lone Nielsen fra kursus- og konferenceteamet på kursusadm@dsr.dk

 

 

 

Tildeling af kursuspladser på overbygningskurser

På overbygningskurser vil vi efter sidste tilmeldingsfrist se hvor mange tilmeldinger til kurset, vi har modtaget. Har vi modtaget flere tilmeldinger, end der er plads til på kurset, prioriterer Kredsen tilmeldingerne. 

 

Cirka en måned efter sidste tilmeldingsfrist, vil du få besked på, om du er optaget på kurset. Senest på dette tidspunkt skal du søge om tjenestefri til kursusdagene hos din arbejdsgiver.

 

Ved tilmelding vil du modtage en mail, hvor du kan se, at vi har modtaget din tilmelding til kurset, men vær opmærksom på, at du ikke er optaget på kurset før du modtager en bekræftelse på, at du har fået en plads på kurset.

DSR-C - Sankt Annæ plads 30 - 1250 - København K - 46954395 - kursusadm@dsr.dk