Interessegruppe for arbejdsmiljø

10. marts 2020

kl. 16.00 - 18.00

 

Er du interesseret og engageret i sygplejerskernes arbejdsmiljø?
Så har du måske lyst til at være med i kredsens interessegruppe vedrørende arbejdsmiljø!

 

Idéen med en lokal interessegruppe vedrørende arbejdsmiljø er, at medlemmer med lyst til at beskæftige sig med sygeplejerskers arbejdsmiljø, kan mødes og sammen drøfte og behandle arbejdsmiljøemner, som de oplever relevante ud fra egen viden, interesse og erfaringer.

 

Interessegruppen kan desuden være med til at foreslå og gennemføre konkrete arbejdsmiljøinitiativer i kredsen til gavn for medlemmerne.

 

Deltagelse foregår i fritiden, og kredsen dækker hverken frikøb til deltagelse eller transportudgifter.

 

Hvis du har spørgsmål eller brug for yderligere oplysninger, er du velkomen til at kontakte arbejdsmiljøkonsulent Karin Bloch Nielsen, tlf. 46 95 49 36 eller e-mail: kbn@dsr.dk.

 

Kreds Hovedstaden - Frederiksborggade 15, 4. - 1360 - København K - 70211662 - hovedstaden@dsr.dk