AFLYST - Ulighed i sundhedsvæsnet

11. maj 2020 kl. 9.00 - 15.00

12. maj 2020 kl. 9.00 - 16.00

 

Todages kursus uden overnatning

 

Giv mere plads til sygeplejen

 

I anledning af Sygeplejens år afholder DSR Kreds Hovedstaden et todages kursus den 11. og 12. maj om den ulighed, som det fragmenterede sundhedsvæsen skaber for de sårbare patienter. Mere plads til personcentreret og holistisk sygepleje er en af modsvarende på denne selvskabte ulighed.

 

Det er ikke kun socialt udsatte, der risikerer at blive sårbare i mødet med sundhedsvæsnet. Hvis man ikke passer ind i diverse pakkeforløb, (det er der 50% der ikke gør) kan man blive sårbar. Hvis man er mand med en cancerdiagnose, dør man tidligere end en kvinde med samme diagnose og samme stadie. Hvis man opfører sig lidt anderledes end det, vi som sundhedspersonale synes er det normale eller rigtige, risikerer man at få en dårligere behandling.

 

Sygeplejen har i sin grundsubstans en personcentreret og holistisk tilgang til patienten. Men det specialeopdelte sundhedsvæsen, ydelsesstyring, DRG-takster, rammestyring osv. osv. har fragmenteret sundhedsvæsnet og sygeplejen. Den holistiske sygepleje er under hårdt pres, men der er brug for den mere end nogen sinde.

 

11. maj

Første dag på dette kursus får du øjnene op for, hvordan sundhedsvæsenets organisering selv skaber ulighed i sundhed

  • Morten Sodemann speciallæge i infektionsmedicin og leder af Indvandrermedicinsk klinik i Odense har skrevet bogen ”Sårbar – det kan du selv være”. Han vil sætte fokus på, hvordan sundhedsvæsnet slet ikke er gearet til en stor del af patienterne; alle dem med mange symptomer fra mange sygdomme. Patienterne bliver standardiseret og ender med at få en behandling, som ikke passer til dem.
  • d. post doc Camilla Merrild er antropolog og har i sine studier afdækket et klasseopdelt samfund, hvor opfattelsen af krop og sygdom er vidt forskellig. Sundhed og sygdom er en lille del af patienternes hverdag. Når hverdagslivet ikke er strømlinet, men måske mere kaotisk, passer man ikke ind i sundhedsvæsnets opfattelse af, hvad man bør gøre for sin sundhed og sit helbred. Hvorfor gør det ikke som vi siger? – det har Camilla en del af forklaringen på

12. maj - sygeplejen dag

Anden dag, 12. maj, er selveste Sygeplejen Internationale Dag, dagen hvor Florence Nightingale blev født for 200 år siden. Derfor er fokus på sygeplejen og sygeplejens betydning for at være en del af modsvaret på sundhedsvæsnets selvskabte ulighed.

  • Professor og sygeplejerske Vibeke Zoffmann Rigshospitalet introducerer den evidensbaserede metode Guidet Egen Beslutning, som hun selv har udviklet. Hendes påstand er: Der findes ingen svage patienter – kun nogle som vi endnu ikke har støttet i at opdage deres potentiale i håndtering af et liv med sygdom
  • Lisbeth Aaskov Falch, sygeplejerske, ph.d. og lektor på Absalon professionshøjskole har skrevet en ph.d. med titlen Det er ikke vores patient. Hun har afdækket, hvordan gamle og sårbare patienter bliver skubbet rundt i sundhedsvæsnet. Hun lægger op til diskussion om sygeplejens værdier og spørger blandt andet om vi har solgt ud af værdierne? Og hvordan vi kan insistere på den holistiske tilgang, som vi er uddannet til?

Vi slutter dagen af med en fejring af Florence, sygeplejen og sygeplejerskerne med et lille glas.

 

Du kan tilmelde dig her.

Kreds Hovedstaden - Frederiksborggade 15, 4. - 1360 - København K - 70211662 - hovedstaden@dsr.dk