Videndeling for sundhedsplejersker

8. september 2020

kl. 16.30 - 19.00

 

Kom og nyd en aften i godt fagligt selskab med dine sundhedsplejerskekolleger i kredsen. Konceptet er videndeling og faglige refleksioner mellem I dygtige sundhedsplejersker, som laver mange spændende ting forskellige steder i sundhedsvæsnet.

Denne gang kan du høre og drøfte følgende tre oplæg:


U-Turn er anonym åben rådgivning for unge i Københavns Kommune om stoffer og alkohol. En rådgiver fra U-Turn fortæller om hvordan hun/han rådgiver og støtter unge og familier, når der er misbrug hos den unge.

Omskæring af drenge: Sundhedsplejerske Iris Bjog Thovaldsdottir fortæller om sit speciale på sundhedsplejerskeuddannelsen, hvor hun har skrevet om sundhedsplejerskers dilemmaer i rådgivningen af forældre, der ønsker at få deres drenge omskåret.


Sundhedsplejerskers konsulentfunktion i daginstitutioner. En sundhedsplejerske fra Albertslund kommune holder et oplæg om, hvordan kommunen lever op til funktion, rammer og indhold i konsulentfunktionen.


Der bliver serveret en sandwich undervejs.

 

Du kan tilmelde dig her.

Kreds Hovedstaden - Frederiksborggade 15, 4. - 1360 - København K - 70211662 - hovedstaden@dsr.dk