AFLYST - Kursus i palliation og rehabilitering

26. og 27. oktober 2020
kl. 9.00 - 16.00

 

Dette kursus henvender sig primært til sygeplejersker, der arbejder med rehabilitering eller palliation på basalt niveau både i primær- og sekundærsektor. Specialister indenfor et af områderne kan med fordel deltage for at få input til, hvad det betyder at se de to begreber i en samlet kontekst. 

 

I mange hjørner af sygeplejen er et af begreberne eller dem begge er en del af målsætningen og metoderne. Måske har du som andre sygeplejersker nogle gange svært ved at definere præcis, hvad dit bidrag er i rehabiliteringsprocessen, mens du helt er klar over, hvad sygeplejen er i palliationsindsatsen. Så er kurset her noget for dig.

 

Du får styr på begreberne og  kan se forskellene og lighederne (dem er der flest af). Du får hjælp til at få øje på den gode sygepleje og betydningen af at arbejde systematisk med en tidlig indsats indenfor begge områder. Du vil blive inspireret til, hvordan man på et praksisnært niveau kan integrere teorier og metoder i den kliniske hverdag. 


Du får kendskab til metoder, som kan styrke dit samarbejde med borgerne/patienterne og få deres perspektiv og behov helt ind i kernen af din sygepleje. Blandt andet vil der være oplæg om Advance Care Planning (ACP).

I drøfter organiseringen af sygeplejen og det tværfaglige arbejde i forhold til, hvordan man bedst imødekommer borgere/patienters behov for palliation og rehabilitering.

 

Kurset koncentrerer sig om palliation og rehabilitering i forbindelse med kronisk sygdom. 


Underviserne er nogle af de mest kompetente på området: 


Camilla Mousing: Sygeplejerske, Ph.d. og lektor ved VIA University College i Randers. Hun har skrevet sin ph.d. om forbedring af den palliative indsats i hjemmeplejen med eksempel i KOL. 


Marie Lavesen: Sygeplejerske, Master i sundhedspædagogik og ansat på Lunge- og Infeksionsmedicinsk afdeling på Hillerød Hospital som projektsygeplejerske. Her har hun været med til at organisere tilbuddet til patienterne omkring den sygeplejefaglige indsats og samarbejde med patienterne. 

Fotos
Der kan blive taget fotos ved arrangementet til brug for kredsens hjemmeside eller facebookside. Hvis du ikke ønsker at være med på eventuelle billeder, skal du henvende dig til en af kredsens medarbejdere på dagen.

Kreds Hovedstaden - Frederiksborggade 15, 4. - 1360 - København K - 70211662 - hovedstaden@dsr.dk