Leder-TR-døgn

Den 3. - 4. februar 2020 på Severin i Middelfart

 

Lederforeningen udbyder to gange årligt et leder-TR-døgn for alle leder-TR, leder-TR-suppleanter og talspersoner.

 

På dette leder-TR døgn har vi paradoksledelse og lønforhandling på programmet.

 

Paradoks ledelse er et begreb som bl.a. Rikke Kristine Nielsen (ph.d. og adjunkt ved Aalborg Universitets Institut for Kommunikation og Psykologi) arbejder med.

Paradoks ledelse er at agere når handlemuligheder gensidigt udelukker hinanden, men samtidigt er forbundne på en måde, så et valg mellem dem kun er en midlertidig løsning. Ledelse er dermed ikke et spørgsmål om enten-eller, men snarere både-og.

Rikke kommer på leder-TR døgnet, hvor hun vil holde en række korte oplæg samt processe os igennem at arbejde med en række værktøjer. Værktøjerne har Rikke beskrevet i hendes helt nye bog - ”Både – og” Værktøjer til effektiv paradoksledelse. Bogen vil indgå som kursusmateriale og vil således blive udleveret til deltagerne på leder-TR døgnet.

Du kan læs mere om Rikke og paradoksledelse her: https://www.djoef.dk/r-aa-dgivning/netv-ae-rkogkarriere/ledelse/artikler/2018/paradoksledelse-er-satans-svaert-men-ikke-satans-vaerk.aspx

 

Lønforhandling er noget du kan bruge personligt, og som sidegevinst noget du kan bruge som leder-TR’er.

Susanne Wind og Marianne Lissau, ledelseskonsulenter i Lederforeningen, afholder en miniforhandlingsclass, hvor fokus særlig vil være på de løbende lønforhandlinger samt lønforhandlingen ved jobskifte. Hvordan forbereder man sig og hvordan griber man det an? Hvordan gør man, hvis man får et nej? Det vil foregå praksisnært og der vil være mulighed for udveksling af ideer og erfaringer.

Fokus er således på din løn og din lønforhandling, men med det sekundære formål at du som leder-TR, vil kunne føle dig klædt på til at guide dine kolleger, når de skal forhandle .

 

På et tidspunkt i løbet af leder-TR døgnet deler vi os i nye leder-TR’er og erfarne leder-TR’er. Nye leder-TR’er bliver introduceret til det at være leder-TR. Næstformand, Peter Stuhaug og chefkonsulent, Heike Penzien, står for introduktionen. De erfarne leder-TR’er har erfarings- og vidensudveksling med udgangspunkt i aktuelle opmærksomhedspunkter og tendenser på arbejdspladserne. Ledelseskonsulent, Olav Øfverlind Pedersen, guider seancen.

 

Tid

Leder-TR-døgnet starter mandag d. 3. februar kl. 11.00 og slutter tirsdag d. 4. februar kl. 15.00.

 

Forplejning og overnatning

 

Der vil være frokost mandag og tirsdag, middag mandag samt morgenmad tirsdag. Alle måltider serveres på Severin kursuscenter

 

Tilmeldingsfrist

Der er tilmeldingsfrist d. 28. januar 2020. 

 

Arrangementsansvarlig

Har du spørgsmål til arrangementet, er du velkommen til at kontakte Heike Penzien på 2121 8771 eller hpe@dsr.dk.

 

Program

 

Dag 1

 

Kl.  – 11.00

Ankomst og kaffe

 

Kl. 11.00 – 12.30

Paradoks-parat: Hvad, hvorfor, hvordan?

Vi kommer til at arbejde med forskellige værktøjer: Paradoks-modellen, Person-galleriet, Paradoks-GPS’en, Spejlkabinettet. Med Rikke Kristine Nielsen, ph.d. og adjunkt ved Aalborg Universitets Institut for Kommunikation og Psykologi.

 

Kl. 12.30 – 13.15

Frokost

Vi indtager frokosten i restauranten på Severin. I frokosten vil indgå snak i grupper om dilemmaer.

 

Kl. 13.15 – 14.15

Paradoksparat (fortsat)

 

Kl. 14.15 – 15.00

Pause – vi får vores værelser

 

Kl. 15.00 – 17.00

For erfarne leder-TR'er

Erfarings- og vidensudveksling

Vi tager udgangspunkt i aktuelle opmærksomhedspunkter og tendenser på arbejdspladserne

Med Olav Pedersen, ledelseskonsulenter i Lederforeningen

 

Kl. 15.00 – 17.00

For nye leder-TR'er

Introduktion til rollen som leder-TR

Hvad er forventningerne til mig fra Lederforeningen, kolleger og arbejdsgiver og hvor kan jeg søge redskaber. Med Peter Stuhaug, næstformand og Heike Penzien, chefkonsulent i Lederforeningen

 

Kl. 17.00 – 17.30

Pause inden middagen

 

Kl. 17.30 – 19.00

Middag

Vi nyder en god middag i restauranten på Severin

 

Kl. 19.00 – 20.00

Kaffesalon

Politisk dialog og refleksion med Lederforeningens formandskab, formandskabet svarer gerne på spørgsmål og reflekterer på kommentarer og holdninger fra jer.

 

Dag 2

 

Kl. 08.00 – 9.00

Morgenmad

Vi indtager morgenmaden i restauranten på Severin.

 

Kl. 09.00 – 10.00

Opsamling fra i går

Hvad gav gårsdagen anledning til af overvejelser og ønsker til Lederforeningens håndtering af leder-TR.

 

Kl. 10.00 – 12.00

Mini forhandlingsclass

Vi har fokus på lønforhandlinger ved jobskifte og under ansættelse. Hvordan forbereder man sig og hvordan griber man det an? Hvordan gør man, hvis man får et nej? Det vil foregå praksisnært og der vil være mulighed for udveksling af ideer og erfaringer. Fokus er på jeres egen løn og lønforhandling, men med det sekundære formål at I som leder-TR, ville kunne guide jeres kolleger, når de skal forhandle.

Med Susanne Wind og Marianne Lissau, ledelseskonsulenter i Lederforeningen

 

Kl. 12.00 –12.45

Frokost

Vi indtager frokosten i restauranten på Severin. I frokosten vil indgå snak i grupper om forhandling.

 

Kl. 12.45 – 14.45

Mini forhandlingsclass (fortsat)

 

Kl. 14.45– 15.00

Evaluering af dagene

Lederforeningen - Sankt Annæ Plads 30 - 1250 København K - Tlf. 4695 3900