Borgernær sygepleje - netværksmøde

Nogle kommuner har allerede nu så travlt pga. corona-situationen, at de har meget vanskeligt ved at undvære sygeplejersker ifm. uddannelsesaktiviteter på specialuddannelsen, mens det for andre kommuner har været knap så vanskeligt. For at alle sygeplejersker, der aktuelt er i gang med uddannelsen, stilles lige er det blevet besluttet at sætte uddannelsen på stand by frem til 15. maj, hvor uddannelsen efter planen genoptages for alle.

 

Med baggrund heri udsættes mødet, vi vender tilbage så snart vi kan melde en ny dato ud.

 

Snart kan vi byde dig velkommen som sygeplejerske med speciale i borgernær sygepleje, derfor vil vi gerne invitere dig og din nærmeste leder til netværksmøde hvor der også vil blive mulighed for at møde de sygeplejersker som blev færdiguddannet i 2019.

 

I forbindelse med at første hold af sygeplejersker med specialuddannelse i borgernær sygepleje blev færdig i 2019 afholdte vi et tilsvarende møde, deltagerne i dette møde samt fællestillidsrepræsentanterne i kommunerne vil automatisk modtage en invitation til at deltage i mødet.

 

Mødet finder sted:

Mandag, den 18. maj 2020 kl. 12.30 - 15.30

i medlemshuset, Marienlystvej 14, Virklund, 8600 Silkeborg

 

Der vil være mulighed for frokost fra kl. 11.30.

 

Programmet i overskrifter:

To fortællinger fra praksis - hvordan har specialuddannelsen i borgernær sygepleje været med til at sætte en retning for sygeplejeprofessionen i Silkeborg kommune?

Hvordan anvendes kompetencerne hos sygeplejerskerne med specialuddannelsen i borgernær sygepleje i kommuner og i almen praksis?

Løn og ansættelsesvilkår

Hvordan kan vi i fællesskab understøtte at specialuddannelsen i borgernær sygepleje bliver en succes også kommunikativt?

 

Tilmelding kan under fanen tilmelding, eller via dette link tilmeldingsfristen er den 04. maj 2020.

 

Vi glæder os til at se dig.

 

 

Kreds Midtjylland - Marienlystvej 14 - 8600 - Silkeborg - 46954600 - midtjylland@dsr.dk