Balance i Livet - hold 1 / 2020, Aarhus

Kredsen tilbyder forløb med fokus på redskaber til at skabe balance i livet og på forebyggelse og håndtering af stresssymptomer.

 

Forløbet strækker sig over fire moduler. Hvert modul består af undervisning, inddragelse viden og erfaringer samt fysiske øvelser, afspænding og mindfulness.

 

Forskellige emner tages op:

* Hvad er stress?

* Håndtering af stress

* Individuelle og kollektive copingstrategier

* Reseliens

* Fællesskabers betydning

* Bæredygtighed og robuskhed

* Samfundets styringssystemer

 

 

Forløbet afvikles på følgende dage:

Tirsdag den 3. marts, tirsdag den 10. marts, tirsdag den 17. marts samt tirsdag den 24. marts 2020

Alle dage fra kl. 16.30 - 19.30 - KlostergadeCentret, Klostergade 37, 8000 Aarhus C - lokale Pejsestuen

 

Kreds Midtjylland - Marienlystvej 14 - 8600 - Silkeborg - 46954600 - midtjylland@dsr.dk