Balance i Livet - hold 3 - Silkeborg

Kredsen tilbyder forløb med fokus på redskaber til at skabe balance i livet og på forebyggelse og håndtering af stresssymptomer.

 

Forløbet strækker sig over fire moduler. Hvert modul består af undervisning, inddragelse viden og erfaringer samt fysiske øvelser, afspænding og mindfulness.

 

Forskellige emner tages op:

* Hvad er stress?

* Håndtering af stress

* Individuelle og kollektive copingstrategier

* Reseliens

* Fællesskabers betydning

* Bæredygtighed og robuskhed

* Samfundets styringssystemer

 

 

Forløbet afvikles på følgende dage:

Tirsdag den 22. september, tirsdag den 29. september, tirsdag den 6. oktober samt tirsdag den 20. oktober 2020.

Alle dage fra kl. 16.30 - 19.30 - Kreds Midtjyllands medlemshus, Marienlystvej 14, Virklund, 8600 Silkeborg.

Kreds Midtjylland - Marienlystvej 14 - 8600 - Silkeborg - 46954600 - midtjylland@dsr.dk