Den nære psykiatri - sammenhængende borgerforløb, politiske prioriteringen og sygeplejerskens rolle i det tværfaglige team

Kredsen afholder temadag med overskriften:

 

Den nære psykiatri - sammenhængende bogerforløb, politiske prioriteringer og sygeplejerskens rolle i det tværfaglige team

 

Mandag, den 20. april 2020 kl. 09.00 - 15.30

på Gl. Skovridergaard, Marienlundsvej 36, 8600 Silkeborg

 

Temadagen sætter fokus på den nære psykiatri og hvordan der kan skabes sammenhængende forløb for den socialpsykiatriske borger.

 

De social psykiatriske borgere er ofte i berøring med mange forskellige faggrupper, men hvilken rolle og opgavevaretagelse kan og bør sygeplejersken spille ind med i det tværfaglige team?

 

Dagen er fyldt med faglige oplæg og forskellige sessioner om den nære psykiatri hvor der er plads til dialog og refleksion, og bring dine erfaringer og synspunkter i spil i en debat med politikere og fagpersoner. For sammen gør vi en forskel.

 

Du kan læse programmet og indholdet på de forskellige sessioner under Program

 

Du kan tilmelde dig under Tilmelding eller dette link tilmeldingsfristen er den 03. april 2020.

Kreds Midtjylland - Marienlystvej 14 - 8600 - Silkeborg - 46954600 - midtjylland@dsr.dk