Invitation til emblemoverrækkelse, VIA Aarhus

Kære snart sygeplejerske

 

Snart er du færdig med din uddannelse og dermed sygeplejerske, og det vil vi i Dansk Sygeplejeråd, Kreds Midtjylland og SLS Aarhus gerne være med til at fejre.

 

Du inviteres derfor til emblemoverrækkelse efterfulgt af en mindre reception

 

Fredag, den 17. januar 2020 kl. 11.00 – 12.00

på VIA University College, Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus,

i det store auditorium, Hedeager 2, 8200 Aarhus N.

 

Vi forventer det tager en times tid, herefter – omkring kl. 12.00 - er kredsen og SLS vært ved receptionen udenfor auditoriet. Du er velkommen til at inviterer 1-2 pårørende med til såvel emblemoverrækkelsen samt den efterfølgende reception, vær dog opmærksom på, at vi ikke kan garantere siddepladser til alle.

 

Vi vil meget gerne have din tilmelding senest den 10. januar 2020 samtidig med din tilmelding beder vi dig oplyse hvilket hold du går på, da emblemerne vil blive overrakt holdvis.

 

Såfremt du ikke har mulighed for at deltage, kan vi udlevere dit emblem til en af dine medstuderende. Du bedes i så fald rette henvendelse til ip@dsr.dk og oplyse, hvem emblemet skal udleveres til. Vi har desværre ikke mulighed for at sende det med posten.

 

Vi ønsker dig held og lykke med eksamen og glæder os til at overrække dit emblem og ønske dig tillykke.

 

På kredsens vegne

Anja Laursen

Kredsformand

 

Du tilmeldinger dig under fanen Tilmelding

Kreds Midtjylland - Marienlystvej 14 - 8600 - Silkeborg - 46954600 - midtjylland@dsr.dk