Seniorsygeplejersker i Kreds Midtjylland

Kreds Midtjylland er glade for den opbakning I, som seniorer, viser med jeres deltagelse i arrangementer.

Udover kredsens arrangementer byder også de tre seniorsammenslutninger på en lang række aktiviteter i hhv. Aarhus, Viborg, og Holstebro.

 

Der er nu vist interesse for at danne en fjerde seniorsammenslutning i den sydlige del af kredsen. Her tænkes på seniormedlemmer fra Horsens, Hedensted, Odder, Silkeborg og Skanderborg Kommuner.

 

Kredsen inviterer derfor alle interesserede til et møde på Kredskontoret i Virklund.

Her deltager repræsentanter fra de nuværende tre seniorsammenslutninger, som fortæller om arbejdet med aktiviteter, økonomi mv. samt om samarbejdet med kredsen.

Kredschef Ann Dahy fortæller om kredsens bidrag og understøttelse af seniorsamarbejdet.

 

Vi glæder os til at se jer.

 

 

Kreds Midtjylland - Marienlystvej 14 - 8600 - Silkeborg - 46954600 - midtjylland@dsr.dk