Nyleder 1 i København

Introduktionsmøde for nye ledere d. 15. september 2020 i København

 

Dine vilkår som leder er meget anderledes end almindelige sygeplejerskers især mht. arbejdstid. På introduktionsmødet fortæller vi om nogle af de situationer, du kan komme ud for som leder, og hvordan man kan tackle dem. Vi gennemgår løn og muligheder på kryds og tværs. Vi taler om netværk, ledelsessparring, hvad du kan bruge Lederforeningen til, lederuddannelse, hvordan man får succes som leder og meget mere.

 

Sted

Lederforeningen i DSR

Kvæsthuset

Sankt Annæ Plads 30

1250 København K

 

Målgruppe

Arrangementet henvender sig til nye ledere, der er medlemmer af Lederforeningen. 

 

Forplejning

Arrangementet er gratis og vi sørger for forplejning i løbet af dagen.

 

Tilmeldingsfrist

Der er tilmeldingsfrist d. 8. september 2020

 

Transport

Lederforeningen yder ikke refusion for transportudgifter til dette arrangement.

 

Arrangementsansvarlig

Du er velkommen til at kontakte Tine Sommersted på tlf. 4695 3910  eller tso@dsr.dk.

 

Lederforeningen i DSR - Sankt Annæ Plads 30 - 1250 København K - Tlf. 4695 3900