Formål

At FTR styrkes til udvikling af TR-kollegierne/netværk gennem arbejdet med at skabe involverende og handlekraftige fælleskaber for TR, AMiR og medlemmer.

 

På seminaret vil vi arbejde med:

 

- At afdække FTR's erfaringer, udfordringer og ønsker med at udvikle handlekraftige fællesskaber. I TR-kollegiet og på arbejdspladsen

- At skabe en fælles afklaring af begreberne handlekraftige fællesskaber og forskellige typer af arbejdspladsfællesskaber

- At blive introduceret til, drøfte og afprøve redskaber og indsatser, der kan indtænkes i det strategiske arbejde med handlekraftige fællesskaber i TR

- At udvikle FTR's netværk og udarbejde handlingsplaner for den enkelte FTR's udvikling af TR-kollegiet som et handlekraftigt fællesskab

- FTR's rolle og muligheder i forhold til at engagere og understøtte TR i det involverende arbejde på arbejdspladsen 

 

Tilmelding

 

Tilmelding sker under "Tilmelding" i menulinjen

 

Der er morgenmad d. 2. marts 2020 kl. 9.30 og d. 3. marts 2020 kl. 8.45

Kreds Sjælland - Møllevej 15 - 4140 - Borup - 70211664 - sjaelland@dsr.dk