Møde for kommunale og regionale FTR

Formål:

 

At samarbejdet mellem FTR og formandsgruppen udvikles

 

At FTR med udgangspunkt i DSR's politikers forventninger til FTR debaterer og forholder sig til FTR's politiske lederskab og sammenhængskraften til det øvrige DSR

 

At FTR har viden om og forståelse for implementeringen af DSR's udviklingsretning for TR og Rammen for DSR's organisatoriske uddannelse og kompetenceudvikling

 

På møderne vil der være vekslen mellem praksisnær læring/undervisning om aktuelle emner og politisk debat med kredsens formandsgruppe.

 

Programmet udarbejdes og udsendes op til det enkelte møde, således at mødets tema er så relevant og aktuelt som muligt

 

Tilmelding

 

Du skal tilmelde dig via "Tilmelding" i menulinjen

 

Ved færre end 10 tilmeldinger aflyses mødet.

 

Tilmeldingsfrist: 2. februar 2020

 

Forplejning

 

Der er forplejning i løbet af dagen.

Morgenmad fra klokken 8.45

 

 

 

Kreds Sjælland - Møllevej 15 - 4140 - Borup - 70211664 - sjaelland@dsr.dk