Lokal forhandleruddannelse

Målgruppe: FTR og TR som har gennemført TR-grunduddannelseFormål:

 

- At TR har teoretisk viden og praktisk erfaring, der sætter vedkommende i stand til forstå og handle i de lokale formelle, som uformelle forhandlinger

- At TR med forhandlinger varetager interesserne for det enkelte medlem, kollektivet på arbejdspladsen og DSR's interesser

- At TR anvender den delegerede forhandlingskompetence aktivt

 

Mål:

 

-At TR opnår grundlæggende viden om forhandlingsprocesser og redskaber til at kunne gennemføre lokale forhandlinger indenfor eget valgfområde

- At TR, ud fra Kredsens vurdering opnår tilstrækkelige forhandlingskompetencer

- At TR har kendskab til relevante aftaler, aftaledokumenter, kredsbestyrelsens lønpolitik og strategier

 

Undervisningen vil være en veksling mellem oplæg, drøftelser og øvelser.

 

Det vil være en god forberedelse for dig at læse bogen inden, du kommer på kursus.

 

Undervisere:

 

Faglig konsulent Karina Vigh Grivne og faglig konsulent Jacob Fage Sørensen, begge fra Kreds Sjælland.

Kreds Sjælland - Møllevej 15 - 4140 - Borup - 70211664 - sjaelland@dsr.dk