Udgifter til transport til og fra årsmødet refunderes kun til medlemmer af SLS' forretningsudvalg og medlemmer af SLS' lokalbestyrelser. Alle øvrige medlemmer af SLS skal selv arrangere og betale for transport til og fra årsmødet.

 

Lokalbestyrelsesmedlemmer skal selv sørge for transport til og fra årsmødet – se dog nedenfor om transport fra Vejle station til højskolen lørdag den 22. august 2020 og fra højskolen til Vejle station søndag den 23. august 2020.

 

Du skal som hovedregel benytte offentlig transport (bus/tog), når du rejser til og fra årsmødet. I særlige tilfælde kan du få lov til at benytte egen bil eller fly (læs mere nedenfor og på LB-guiden). 

 

Tog

Det er lettest, hvis du bestiller togbillet igennem Egencia, der er SLS’ og Dansk Sygeplejeråds rejseagentur.

 

I den forbindelse skal du være opmærksom på følgende trin:

  1. Gå på rejseplanen.dk for at finde en passende rejse med tog.
  2. Bestil din billet hos vores rejseagentur Egencia. Hent kontaktoplysninger på Egencia + information om, hvad du skal oplyse til Egencia på LB-guiden.

Hvis du ikke når at bestille din togbillet gennem Egencia er din mulighed selv at lægge ud for billetten til tog, som du efter årsmødet kan få refunderet via DSR’s rejseafregningssystem. Husk at købe ungdomsbillet, da du er studerende.

 

Bus

Hvis du tager bussen (fx X-bus, Flixbus eller lign.), skal du selv lægge ud for billetten, som du efterfølgende kan få refunderet via DSR’s rejseafregningssystem. Husk at købe ungdomsbillet, da du er studerende. 

 

Bustransport fra Vejle Station til Brandbjerg Højskole

Ankomst fredag

Hvis du ankommer fredag, skal du tage bus nr. 212 fra Vejle Station i retning mod Give. Bussen kører ikke så tit, så husk at tjekke rejseplanen.dk.

 

Ankomst lørdag

Der kører ikke bus fra Vejle Station til højskolen om lørdagen. Hvis du først kan deltage i årsmødet fra lørdag, skal du kontakte SLS' sekretariat på mail sls@dsr.dk i god inden årsmødet. Så sørger vi for, at du bliver hentet på Vejle Station, og vi kan koordinere med afhentning af andre årsmødedeltagere.

 

Bustransport fra højskolen til Vejle Station søndag efter årsmødets afslutning

SLS sørger for fælles bustransport fra højskolen til Vejle Station, når årsmødet er slut søndag eftermiddag. Så du skal bare selv sørge for billetter til transporten fra Vejle Station og hjem. Der vil være afrejse fra højskolen kl. 15.15 søndag.

 

Kørsel i bil

Hvis du ikke har mulighed for at benytte tog eller bus til og fra årsmødet, kan du køre i din egen bil. Kørsel i bil refunderes med statens lave takst (I 2020 1,96 kr. pr. kørt km), og i øvrigt jf. SLS' økonomiske regler.

 

I den forbindelse skal du være opmærksom på følgende trin:

  1. Kørsel i bil skal meddeles til SLS’ sekretariat på mail sls@dsr.dk, senest 2 dage inden årsmødet starter, også selvom du ved tilmelding har givet besked om, at du kører i egen bil til årsmødet
  2. Refusion sker ved statens lave takst pr. kørt kilometer (2020: 1,96 kr. pr. kørt km). Du kan dog maksimalt få udbetalt, hvad der svarer til udgiften for samme antal personer med billigst mulige billettype til bus/tog. Dette inkluderer bro- og færgeafgift.
  3. Når du giver besked til sekretariatet om kørsel i egen bil, skal du samtidig oplyse, om andre årsmødeltagere kører med som passagerer i din bil. Du skal oplyse navne og medlemsnumre på evt. passagerer.

Bemærk: Hvis du ikke på forhånd har givet besked til sekretariatet om, at du kører i egen bil til og fra årsmødet, kan du ikke forvente, at du får refunderet dine udgifter. 

 

Flytransport

Flytransport sker kun, når det er absolut nødvendigt og økonomisk rentabelt. Flytransport skal altid godkendes af SLS' sekretariat inden arrangementet. Kontakt sekretariatet på mail sls@dsr.dk.

 

Hvis du får tilladelse til at benytte flytransport, aftales bestilling af flybilletter med SLS’ sekretariat.

 

Bemærk: Hvis du ikke på forhånd har fået tilladelse til at benytte flytransport til/fra årsmødet, kan du ikke forvente, at du får refunderet dine udgifter.

 

 

SLS - Sankt Annæ Plads 30 - 1250 - København K - 33151555 - dsr@dsr.dk