AFLYST - Medlemsmøde OK21 Stat - Fredericia

AFLYSNING

 

På grund af inddæmning af smittefaren af Coronavirus/COVID19 har DSR besluttet at aflyse medlemsarrangementer i foreløbigt marts måned 2020.

 

Derfor har vi desværre aflyst Medlemsmøde OK21 Stat i Fredericica.

 

Der er blevet sendt en særskilt mail med aflysningen til alle tilmeldte den 12. marts 2020.

 

 

Tirsdag den 24. marts 2020

 

Dansk Sygeplejeråd holder medlemsmøde for ansatte på statens område om overenskomstforhandlingerne 2021.

 

 

Målgruppe

 

Medlemmer i Kreds Syddanmark der er ansat på statens område.

 

 

Dagens indhold

 

Kort tid før mødet udsender DSR et debatoplæg til de tilmeldte medlemmer om OK21 på statens område. Debatoplægget vil også ligge på DSR's OK21 hjemmeside, når det er klar.

 

kl. 17.00   Velkomst ved repræsentant fra formandskabet i DSR Kreds Syddanmark

                    Der vil være sandwich og vand/kaffe/te ved ankomst, som kan indtages ved mødets start.

kl. 17.15   Oplæg ved Dorthe Boe Danbjørg, næstformand i DSR

kl. 17.30   Kravindsamlingsproces

kl. 18.30   Opsymmering af resultatet af kravsprocessen

kl. 18.50   Tak for i dag

 

På mødet deltager næstformand i DSR Dorthe Boe Danbjørg,  Anne Dorte Lindgren, konsulent i DSR og Claus Gølnitz, specialkonsulent i DSR samt repræsentation fra Kreds Syddanmarks formandskab.

 

 

Tid og sted

 

Tirsdag den 24. marts 2020 kl. 17.00-19.00

DSR Kreds Syddanmark

Vejlevej 121

7000 Fredericia

  

 

Tilmelding øverst på siden

 

Du kan tilmelde dig i topmenunen under "Tilmelding".

 

Der er plads til 40 deltagere på mødet, som fordeles efter først til mølle-princippet. Ved færre end 10 deltagere aflyses mødet.

 

Sidste tilmeldingsfrist er den 18. marts 2020.

 

OBS. NYT ved venteliste: Hvis der er fyldt op, kan du tilmelde dig venteliste. Vi skriver til dig, hvis der bliver en plads, og du skal inden for 1 dag tage stilling til, om du ønsker pladsen. Ellers frigives pladsen til en anden deltager.

 

 

Fotos

 

Der kan blive taget fotos ved arrangementet til brug på vores hjemmeside, Facebook, Instagram eller kredsblad. Hvis du ikke ønsker at være med på eventuelle billeder, skal du henvende dig til underviser på dagen.

Kreds Syddanmark - Vejlevej 121, 2. sal - 7000 - Fredericia - 70211668 - syddanmark@dsr.dk