Nyvalgte AMiR inviteres til introduktionsdag i kredsen

Onsdag den 23. september 2020

 

Formål

Formålet med introduktionsmødet er, at du som arbejdsmiljørepræsentant

-Får afstemt forventninger og muligheder i samspillet mellem DSR og AMIR.

-Kender dine rettigheder og vilkår som AMiR.

-Får kendskab til DSRs tilbud på arbejdsmiljøområdet.

-Kender dine indflydelsesveje.

-Identificerer hvilke handlinger du skal arbejde videre med som AMiR på din arbejdsplads.

-Fortsat har lyst og motivation til at indgå i hvervet som AMiR på arbejdspladsen.

 

 

 

Mød andre AMiR

På introdagen vil du møde andre AMiR fra både primær og sekundær sektor. I har alle sammen det til fælles, at I er nye i funktionen. Derfor vil dagen være en god blanding af gensidig præsentation og aktuelle udfordringer. Vi vil selvfølgelig også klæde jer på med forskellig relevant viden, som kan styrke jer i jeres rolle på arbejdspladsen.

 

Program

 

8.30-09.00  Ankomst med kaffe og brød

 

9.00-12.00  Velkomst og præsentation af program

 

Deltagerpræsentation

   - Aktuelle udfordringer for jer som AMiR på jeres arbejdspladser

   - Samarbejdet mellem jer og DSR omkring disse udfordringer

 

DSR med fokus på arbejdsmiljø og AMiR

   - DSR som organisation

   - Politik, indflydelsesmuligheder og beslutningsproces

 

Kredsens arbejdsmiljøstrategi

 

AMiR's rolle, opgaver og vilkår

   - Arbejdsgivers forpligtelse og kompetenceudviklingsmuligheder

 

12.00-12.30 Frokostpause

 

AMiR's rolle, opgaver og vilkår, fortsat

 

Vidensøgning på DSR's hjemmeside

 

Plan for egen udvikling af AMiR-funktionen

   - Identifikation af handlinger for det videre arbejde som AMiR

 

15.00           Evaluering og tak for idag!

 

Pauser fordeles passende gennem dagen.

Der vil også være en rundvisning i kredsens lokaler

 

Tilmeld dig øverst på siden under menupunktet

Kreds Syddanmark - Vejlevej 121, 2. sal - 7000 - Fredericia - 70211668 - syddanmark@dsr.dk