FLYTTES TIL 2021: Temadag Den nære psykiatri - sammenhængende borgerforløb, politiske prioriteringen og sygeplejerskens rolle i det tværfaglige team flyttes til 2021

På grund af Covid-19 pandemien er temadagen flyttet til 2021, der arbejdes p.t. på at finde et ny dato.

Kredsen afholder temadag med overskriften:

 

Den nære psykiatri - sammenhængende bogerforløb, politiske prioriteringer og sygeplejerskens rolle i det tværfaglige team

 

Torsdag, den 12. november 2020 kl. 09.00 - 15.30

på Gl. Skovridergaard, Marienlundsvej 36, 8600 Silkeborg

 

Temadagen sætter fokus på den nære psykiatri og hvordan der kan skabes sammenhængende forløb for den socialpsykiatriske borger.

 

De social psykiatriske borgere er ofte i berøring med mange forskellige faggrupper, men hvilken rolle og opgavevaretagelse kan og bør sygeplejersken spille ind med i det tværfaglige team?

 

Dagen er fyldt med faglige oplæg og forskellige sessioner om den nære psykiatri hvor der er plads til dialog og refleksion, og bring dine erfaringer og synspunkter i spil i en debat med politikere og fagpersoner. For sammen gør vi en forskel.

 

Du kan læse programmet og indholdet på de forskellige sessioner under fanen Program

 

Du kan tilmelde dig under fanen Tilmelding eller tilmeld dig her tilmeldingsfristen er den 19. oktober 2020

Kreds Midtjylland - Marienlystvej 14 - 8600 - Silkeborg - 46954600 - midtjylland@dsr.dk