Diplommodul - Valgfag: Ledelse af organisationens strategiske arbejdsmiljøindsats 5 ECTS

Modulets formål   

Formålet med modulet er, at du som tillidsvalgt tilegner dig kompetencer til at lede og koordinere organisationens arbejdsmiljøindsats og arbejdsmiljøstrategi i forhold til organisationens øvrige strategier - gennem TRIO samarbejdet, og gennem MED-udvalget, men henblik på at forandre indsatsen i organisationens arbejdsmiljøkultur.

 

Målgruppe og forudsætninger

Modulet henvender sig til erfarne F(TR) og AMiR med mindst 3 års erfaring som tillidsvalgt. Du har gennemført henholdsvis TR- grunduddannelsen eller AMiR- Grunduddannelsen (Styrk din rolle som AMiR).

 

Er du AMiR skal du søge om tjenestefri med løn til dette valgmodul.

 

 

Kompetencer du opnår

 

Det er målet:

  • At du kan omsætte lovgivningen og organisatoriske/ strategiske indsatser i egen praksis
  • At du kan etablere opbakning og samarbejde om arbejdsmiljøindsatsen fx gennem udvikling af samarbejde mellem ledelsen, i TRIO samt i MED- udvalget
  • At du kan identificere behovet for egen og organisationens kompetenceudvikling, i forhold til arbejdsmiljøet i egen organisation og i relation til et særligt tema/ genstandsfelt

Modulet er tilrettelagt således:

 

Aktivitet

Dato

Tidspunkt

Undervisningsperiode 1

 20. oktober 2020
 21. oktober 2020
 22. oktober 2020
 

Dag 1: 10 – 15.30
Dag 2: 09.00 – 14.30
Dag 3: 09.00 – 14.30 er en studiedag med tilstedeværende vejleder/ underviser

Undervisningsperiode 2

 24. november 2020
 25. november 2020
 26. november 2020

Dag 1: 10 – 15.30
Dag 2: 09.00 – 14.30
Dag 3: 09.00 – 14.30 er en studiedag med tilstedeværende vejleder/ underviser

Hjemmestudiedag
-valgfri studiedag

 1 dag

Der ydes tabt arbejdsfortjeneste for én hjemmestudiedag

Mundtlig eksamen

 7. december eller
 8. december 2020

Der ydes tabt arbejdsfortjeneste for én af dagene

De dage hvor undervisningen slutter kl. 14.30 / 15.30 lægges der op til, at der kan arbejdes i studiegrupperne efterfølgende (undtagen kursusperiodens 3. dag)

Undervisere: Søren Vang Rasmussen

 

Undervisning, vejledning, studiegrupper og eksamen foregår på Københavns Professionshøjskole KP (tidl. UCC), Humletorvet 3, 1799 København V.

Du vil modtage en detaljeret undervisningsplan når du er optaget på modulet.

 

Tilmeldingsfrist

Senest d. 15. august 2020. 

 

Besked om optagelse

Du får besked fra DSR-c, om du er optaget på holdet senest den 20. august 2020

 

Økonomi

DSR betaler transport, forplejning og undervisningsafgift, herunder basislitteratur samt ophold for deltagere, der bor mere end 40 km fra uddannelsesstedet.

 

Derudover betaler DSR tabt arbejdsfortjeneste (efter gældende regler for AKUT-midler) på de dage, der udbydes undervisning, studiegrupper og vejledning ifølge undervisningsplanen – for dette modul er dette i alt 8 dage.

 

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte konsulent, Franziska Juul-Andersen, tlf.: 4695 4201 eller fja@dsr.dk

 

 

DSR-C - Sankt Annæ plads 30 - 1250 - København K - 46954395 - kursusadm@dsr.dk